KWALITEIT

VCA*, BRL 6000, Erkend Leerbedrijf, ILT

VCA* certificaat
Sinds 2011 is ons bedrijf in het bezit van een VCA* certificaat. VCA staat voor Veiligheid Gezondheid Milieu Checklist Aannemers. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichtings- en screeningssysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. Met het behalen van dit certificaat hebben wij kunnen aantonen te voldoen aan een groot aantal criteria met betrekking tot directe veiligheidsbeheersing op de werkvloer.

BRL 6000
Voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties is de certificering BRL 6000 nodig. BRL 6000 garandeert de kwaliteit van de aangelegde installaties.
Met de toepassing van BRL 6000 heeft Strago meer grip op het installatieproces, waardoor fouten worden voorkomen en dus efficiency wordt verbeterd.

Lid van UNETO-VNI
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Doordat wij lid zijn van UNETO-VNI beschikken wij over waardevolle bedrijfseconomische, sociaal-juridische, educatieve en technische informatie.

AOIC
AOIC staat voor Administratieve Organisatie & Interne Controle. Hieronder wordt verstaan de beschrijving van een organisatie waarin de structuur, de functies en de processen worden vastgesteld. De processen worden opgedeeld in deelprocessen, taken en activiteiten. Per activiteit wordt vastgesteld wie, wat, waar, wanneer en op welke wijze de activiteiten worden uitgevoerd.

Goedkeurende accountantsverklaring
Deze verklaring houdt in dat de controlerende accountant (Deloitte) tot het oordeel is gekomen dat de verantwoording voldoet aan de te stellen eisen.

Erkend Leerbedrijf
Strago is een erkend leerbedrijf en participeert in de stichting opleidingsbedrijf installatiewerk. Er zijn 2 tot 3 stageplaatsen beschikbaar bij Strago en een aantal medewerkers volgg een landelijk erkend leer- werktraject binnen Strago.

ILT
ILT staat voor Inspectie Leefomgeving en Transport.
Binnen Strago is de ILT van toepassing op de leefomgeving van de schepen. Strago is toegelaten voor het meten van de isolatieweerstand en de aarding aan elektrische toestellen aan boord van binnenvaart- schepen.

Downloads

AVIC
ALIB
Disclamer en Privacy

Avelingen Oost 8
4202 MN, Gorinchem
T 0183 632 955
info@strago.nl

© Bergman Media Group