Wat is Scope 12?

De SCIOS Scope 12 keuring is een term die wordt gebruikt binnen het classificatiesysteem van Stichting SCIOS. In het SCIOS-systeem wordt de term 'scope' gebruikt om specifieke toezichtgebieden aan te duiden, en Scope 12 verwijst naar het twaalfde toezichtgebied, specifiek gericht op zonne-energie.

De totstandkoming van deze inspectie is het resultaat van samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar, verschillende inspectiebedrijven, en brancheorganisaties zoals iKeur en Techniek Nederland. Het initiatief werd genomen vanwege de snel toenemende hoeveelheid zonne-energie-installaties, de groei van installateurs, en soms onvoldoende kwaliteit van deze installaties, wat leidde tot een toename van schadeclaims bij verzekeraars.

Het hoofddoel van Scope 12 is het vaststellen van een kwaliteitsnorm voor zonne-energie-installaties. Deze inspecties worden uitgevoerd bij zowel kleinere residentiële installaties als bij grotere commerciële installaties, ongeacht de configuratie, zoals op het dak, geïntegreerd in het dak, veldopstellingen of drijvend op water.

Wie voert de inspecties uit?
Inspecties van PV-installaties worden uitgevoerd door inspectiebedrijven die in het bezit zijn van een geldig SCIOS-certificaat. Deze certificaten worden afgegeven door geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI), die onder toezicht staan van de Raad voor Accreditatie.

Inspectiebedrijven die een geldige certificatieovereenkomst met een CI hebben, hebben ook de bevoegdheid om inspecties uit te voeren. Installateurs die gemachtigd zijn om inspecties uit te voeren, dienen zowel over het vereiste diploma als een geldig SCIOS-certificaat te beschikken.

In de meeste gevallen is een keuring niet verplicht. Verzekeraars willen voornamelijk zekerheid dat een installatie correct is geïnstalleerd en aangesloten, wat het risico op schade, zoals brand, minimaliseert. Een correcte installatie die voldoet aan de geldende normen kan meestal worden aangetoond aan de hand van het opleverformulier en het opleidingsniveau van de installateur.

Installaties die conform Scope 12 zijn geïnspecteerd, worden opgenomen in een database die toegankelijk is voor verzekeraars.

Hoe werkt de certificering?
Om gecertificeerd te worden voor Scope 12, moet een installateur deelnemen aan de daarvoor bestemde opleiding. Tijdens deze opleiding leert de installateur aan welke eisen zowel hijzelf als de installaties moeten voldoen. Deze eisen komen grotendeels overeen met de normen zoals vastgelegd in de NEN1010 en de Europese norm IEC-62446.

Na succesvolle afronding van de opleiding kan het bedrijf gecertificeerd worden. Met deze certificering verkrijgt het bedrijf de bevoegdheid om inspecties uit te voeren op de installaties van anderen. Dit zorgt ervoor dat alle installaties op correcte wijze zijn uitgevoerd, conform de geldende normen.

Maatregelen na een inspectie
Na een uitgebreide inspectie kunnen eventuele defecte of inefficiënte onderdelen worden vervangen. Daarnaast kunnen aanvullende maatregelen worden voorgesteld en doorgevoerd om de algehele veiligheid en efficiëntie van de zonnestroominstallatie te optimaliseren. Deze aanbevolen acties en maatregelen worden vastgesteld op basis van geïdentificeerde problemen tijdens de inspectie. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid en prestaties van de installatie verbeterd, wat essentieel is voor een duurzaam en effectief gebruik van zonne-energie.

Waar toetsen we op?
Een Scope 12 inspectie beoordeelt verschillende aspecten van je PV-installatie. Hier is een checklist van de te controleren punten:


Veiligheid van de installatie:
-Installatie volgens fabrikantsrichtlijnen en geldende normen.

-Voldoende afstand tussen panelen en andere objecten om brandgevaar te voorkomen.

Isolatie:
-Implementatie van voldoende isolatiemaatregelen om de veiligheid te waarborgen.

-Voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke spanningen.

Zekeringen en beveiligingsapparatuur:
-Aanwezigheid van voldoende zekeringen en beveiligingsapparatuur.

-Voorkomen van overbelasting en waarborgen van de installatieveiligheid.

Onderhoudsmaatregelen:
-Nemen van passende maatregelen voor continue veiligheid gedurende de levensduur.

-Regulier onderhoud voor detectie en oplossing van defecten of problemen.

Daarnaast omvat de inspectie:
Controle van tekeningen en documenten:
Verificatie van de juistheid en compleetheid van documentatie.


Elektrisch materieel:
Controle of elektrisch materieel voldoet aan installatie-eisen.


Optimale positie en hellingshoek:
Verificatie van de optimale positie en hellingshoek van PV-panelen.


Visuele inspectie:
Algemene visuele beoordeling van de installatie.


Metingen stroomspanning:
Uitvoeren van metingen om de stroomspanning te controleren.


Thermo grafisch onderzoek:
Toepassen van thermo grafisch onderzoek, inclusief drone-inspecties en data-analyse.

Deze uitgebreide checklist waarborgt dat de PV-installatie voldoet aan veiligheidsnormen en efficiënt functioneert.

Logo Strago

kwaliteitinnovatie en betrouwbaarheid

Openingstijden
maandag  07.45 - 16.30
dinsdag 07.45 - 16.30
woensdag 07.45 - 16.30
donderdag 07.45 - 16.30
vrijdag 07.45 - 16.30
Contact

Avelingen Oost 8
4202 MN Gorinchem
Nederland
0183-632955
info@strago.nl

Links