ONDERHOUDSCONTRACTEN

service-onderhoud, controle-onderhoud en all-in onderhoud.

Service-onderhoudscontract
Het eenmaal per jaar schoonmaken van de schijnwerpers (reflector en glas), controleren en zo nodig corrigeren van de schijnwerperinstelling, het controleren, schoonmaken en impregneren met een vochtwerende isolatiespray van de voor- en inschakelapparatuur. Dit alles exclusief eventueel benodigde vervangingsdelen. Bij eventueel geconstateerde gebreken krijgt u een rapport met onze bevindingen en indien nodig een advies voor noodzakelijk geachte reparaties met kostenopgave. Dit contract wordt per jaar afgesloten.

Controle-onderhoudscontract
Een controle-onderhoudscontract omvat de werkzaamheden zoals omschreven bij een service-onderhoudscontract. Echter aangevuld met het tussentijds verhelpen van storingen. Autokosten, reis- en arbeidsuren worden niet berekend, mits de storing niet veroorzaakt is door blikseminslag, stormschade en beschadiging c.q. vernieling door eigenaar of derden. Na uitvoering van de jaarlijkse onderhouds- werkzaamheden ontvangt u ter informatie eenmalig een situatietekening met lamp- en mastcoderingen.
Deze situatietekening vereenvoudigt het melden van een eventueel voorkomende storing. Ook dit contract wordt per jaar afgesloten.

All-in onderhoudscontract
Een all-in onderhoudscontract omvat de werkzaamheden zoals omschreven in een service-onderhoudscontract en een controle-onderhoudscontract, aangevuld met de vervanging van materialen en lampen. Verder een totale vernieuwing van de lampen na 8000 branduren (bij Siteco A2 Maxi), bij andere typen 2000 branduren. Onder vervanging van materialen wordt verstaan alle elektrotechnische delen die bij de verlichtingsinstallatie behoren, met uitzondering van masten, schijnwerpers en grondkabel. Van vervanging zijn eveneens uitgesloten alle materialen die door vernieling c.q. beschadiging door eigenaar of derden of door blikseminslag of stormschade defect zijn geraakt. Een all-in onderhoudscontract wordt afgesloten voor meerdere jaren, afhankelijk van het aantal branduren per jaar. Berekening vindt plaats per kalenderjaar (na uitvoering van de werkzaamheden).

Downloads

AVIC
ALIB
Disclamer en Privacy

Avelingen Oost 8
4202 MN, Gorinchem
T 0183 632 955
info@strago.nl

© Bergman Media Group