KEURINGEN EN INSPECTIES

NEN 3140

Met de komst van de arbeidsomstandigheden wet, kortweg ARBO-wet genoemd, is de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers aanzienlijk verscherpt. De werkgever is op grond van dit besluit verplicht om aan werknemers uitsluitend arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen die aan bepaalde minimum eisen voldoen.
Onder arbeidsmiddelen wordt verstaan, alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.
Strago zorgt ervoor dat deze arbeidsmiddelen worden gekeurd en geïnspecteerd.

EG richtlijn arbeidsmiddelen
Dit betekent dat machines en installaties dienen te voldoen aan de minimum voorschriften zoals geformuleerd in de EG richtlijn arbeidsmiddelen. De verplichting die daarin is opgenomen betreft het plegen van voldoende onderhoud tijdens de gehele gebruiksduur van de machines. Tevens moeten de arbeidsmiddelen blijven voldoen aan de minimum voorschriften die hiervoor bestaan.

NEN 3140 norm
Hierin staat dat elektrisch handgereedschap op veiligheid gekeurd en geregistreerd moet worden.
De keuring bestaat uit:
  • een visuele controle en het nakijken van de functies.
  • een controle door meting en beproeving met de juiste apparatuur.

Wij nemen als specialist daarom graag het onderhoud van uw machines en gereedschappen over!
Onze gespecialiseerde medewerkers keuren alle aangeboden machines volgens deze NEN 3140 norm. De gecontroleerde machines worden voorzien van een (door u op te geven) nummer, een keuringssticker en een registratieformulier. Tevens ontvangt u een overzicht van de gekeurde machines.

Voordelen
Naast de verplichting om te voldoen aan de bepalingen heeft periodieke keuring van elektrisch gereedschap en inventarisatie van de risico’s van arbeidsmiddelen een aantal wezenlijke voordelen:
  • Veiligheid: de veiligheid van de machines en elektrisch gereedschap zal toenemen.
  • Preventief: machines en gereedschappen zullen beter onderhouden worden.
  • Kostenaspect: de kans op storing zal sterk afnemen.
  • Gebruiksduur: de arbeidsmiddelen gaan langer mee en een storing zal sneller te lokaliseren zijn.
Downloads

AVIC
ALIB
Disclamer en Privacy

Avelingen Oost 8
4202 MN, Gorinchem
T 0183 632 955
info@strago.nl

© Bergman Media Group